Produkter

Her kan du finne eksempler på hjelpemidler og produkter som kan støtte men­­nesker med nedsatt kognitiv funksjonsevne. Produktene kan hjelpe målgruppen til å bli mer selvstendige slik at de mestrer hverdagen bedre.

Illustrasjonen under viser en oversikt over kategorier som du kan klikke deg inn på.