Velkommen til Klok Bolig

Viktig driftsmelding: Denne nettressursen ble laget for mange år siden. Derfor inneholder flere sider noe utdatert informasjon. Lenkene kan peke på ressurser som ikke fins lenger eller som har fått nye nettadresser.
Mye er likevel fortsatt aktuelt og oppdatert, så gå gjerne videre!
Det er nå i gang et fornyingsprosjekt som skal være ferdig i april 2022. 

Nettressursen ‘Klok Bolig’ ble utviklet på bakgrunn av et stort informasjonsbehov. For eksempel yngre mennesker med utviklingshemning trenger ofte hjelp til å skaffe egen bolig. Det å eie egen bolig handler om å kunne bestemme over eget liv. Personen og familien kan selv påvirke hvor han eller hun ønsker å bo og hvor lenge. Det kan være vanskelig å orientere seg i markedet, og det er få som kjenner til byggtekniske krav.

På ‘Klok Bolig’ kan du lære om framgangsmåter for å planlegge å bygge eller bygge om  boliger for mennesker med nedsatt kognitiv funksjonsevne. ‘Klok bolig’ handler om hvordan en kan utvikle godt tilrettelagte boliger, hvordan implementere velferdsteknologi og hvilke løsninger som finnes på markedet.

‘Klok Bolig’ ble utviklet på bakgrunn av veilederen ‘Bonum Domos’. Du kan laste ned veilederen her.

Både veilederen ‘Bonum Domos’ og nettressursen ‘Klok Bolig’ ble utarbeidet av Karde AS med støtte fra Husbanken.

Vi oppfordrer deg om ikke å bruke Microsoft Internet Explorer. Explorer oppdateres ikke, og den er ikke lenger kompatibel med annen programvare. Dette vil bare bli verre ettersom tiden går.

custom interior isometric series