Velkommen til Klok Bolig

På dette nettstedet kan du lære om framgangsmåter for å planlegge å bygge eller bygge om  boliger for mennesker med nedsatt kognitiv funksjonsevne. Nettstedet handler om hvordan en kan utvikle godt tilrettelagte boliger, hvordan implementere velferdsteknologi og hvilke løsninger som finnes på markedet.

Nettstedet er utviklet på bakgrunn av veilederen Bonum Domos. Veilederen er utarbeidet av Karde AS med støtte fra Husbanken. Mye av innholdet i Klok Bolig er utdypet videre i Bonum Domos. Du kan laste ned veilederen ved å trykke her. Bonum Domos-prosjektet ble utviklet på bakgrunn av et informasjonsbehov. Yngre mennesker med utviklingshemning trenger gjerne hjelp til å skaffe egen bolig. Det å eie egen bolig handler om å kunne bestemme over eget liv. Personen og familien kan selv påvirke hvor han eller hun ønsker å bo og hvor lenge. Det kan være vanskelig å orientere seg i markedet, og det er få som kjenner til byggtekniske krav.

For å kunne bruke all funksjonalitet nettstedet tilbyr, anbefaler vi å bruke en annen nettleser enn Internet Explorer.

 

custom interior isometric series