Hjelpemidler fra NAV

Et hjelpemiddel er en gjenstand eller et tiltak som bidrar til å redusere praktiske problemer for personer med nedsatt funksjonsevne. Man må ha en varig (over to år) og vesentlig redusert funksjonsevne for å kunne søke om hjelpemidler fra NAV (Arbeids- og velferdsetaten).

NAV har hovedansvaret for organisering av formidling og utlån av tekniske hjelpemidler i Norge. NAV formidler hjelpemidler via de fylkesvise hjelpemiddelsentralene (HMS).  Retten til tekniske hjelpemidler via NAV er hjemlet i lov om folketrygd. HMS bistår også med veiledning og tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne.
Under Produkter kan du finne relevante velferdsteknologiske produkter. Mange av disse kan innvilges som hjelpemidler.

Disability Icons | Color

 

 

Les mer  Ta quiz

Trykk på bildet over for å se det i stort format.

 

Tips

Kommunens ergoterapitjeneste kan bidra med formidling og tilpasning av tekniske hjelpemidler. Mottakere av ergoterapitjenester skal ikke betale egenandel for dette tilbudet.
Mange steder i landet kan man teste ut over en periode om man har nytte av et hjelpemiddel. Hvis uttestingen viser at hjelpemidlet er nyttig, skrives det en søknad. Det anbefales at kommunens/bydelens ergoteapeut er involvert.
NAV har laget en oversikt over hjelpemidler, Hjelpemiddeldatabasen. Den kategoriseres i følgende produktgrupper:
  • For personlig medisinsk behandling.
  • For å trene ferdigheter.
  • For personlig stell og beskyttelse.
  • Til personforflytning.
  • I husholdningen.
  • For innredning og tilpasning av boliger og andre lokaler.
  • For kommunikasjon og informasjon.
  • For håndtering og transport av produkter og varer.
  • For måling, vurdering og forbedring av nærmiljøet.
  • For lek og fritidsaktiviteter.
Mennesker med redusert kognitiv funksjonsevne kan ofte ha nytte av produkter laget opprinnelig for mennesker med andre funksjonsnedsettelser. Det kan derfor være lurt å studere hva som finnes i Hjelpemiddeldatabasen. NAV dekker ikke alle produktene i Hjelpemiddeldatabasen.