Velferdsteknologi

Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologiske løsninger som gir økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og aktivitet, og gir økt hverdagsmestring til tross for sykdom eller nedsatt funksjonsevne. Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til pårørende og tjenesteapparatet.

Velferdsteknologi er en fellesbetegnelse for hverdagsteknologi og tekniske hjelpemidler. Velferdsteknologi kan være enkeltprodukter som brukeren selv håndterer. I andre tilfeller kan det være snakk om en teknologi der også tjenesteapparatet eller pårørende er involvert.

16 ikoner av teknologier hjemme som lampe, TV, mobil, ruter med mer.

 

 

 

 

 

 

 

Les mer  Ta quiz

Tegneseriestripe.

Tips

Ved behov for tekniske hjelpemidler kan du ta kontakt med en ergoterapeut i din kommune for å få hjelp til å søke om dette.
Det finnes et veikart med en praktisk metodikk kalt SAMVEIS som blant annet inneholder et kartleggingsverktøy for å kartlegge enkeltbrukeres behov. Denne er i hovedsak utviklet for mennesker med demens, men noe av innholdet kan brukes for unge mennesker med utviklingshemning.
Riktig bruk av velferdsteknologi kan gi bedre hverdagsmestring og øke trygghet og velvære både for beboere selv og deres pårørende og tjenesteytere. Teknologisk assistanse og hjelpemidler kan støtte kognisjon, fysisk funksjonsnedsettelse eller varsle bruker, pårørende eller tjenesteytere. Velferdsteknologi kan være støtte til tidsorientering, hukommelse, kommunikasjon og aktivitet. I tillegg kan følgende være aktuelt:
  • Alarm og varsling i forbindelse med dør, entré og/eller seng.
  • Elektronisk dørlås.
  • Åpningsautomatikk for dører i tilfelle brann. Da trengs det også strømtilførsel til slike dører.
  • Brannvarslere, helst koblet direkte til brannstasjon, og sprinkleranlegg.
  • Tidsur til elektriske apparater.
  • Sklisikring på gulv.
  • Hjelpemidler med påminningsfunksjon og orientering.
  • Bytte ut stearinlys med batterilys.
Hverdagsteknologi er teknologi som vi enkelt kan ta i bruk selv, på eget initiativ for å forenkle vårt eget dag­lig­liv. Slik teknologi er hyllevare og kan like gjerne kjøpes inn av brukere selv eller deres på­rørende som av profesjonelle tjenesteytere. Les mer om hverdagsteknologi her.