Tilgjengelig bolig

Tilgjengelighet i boligen handler om at alle mennesker skal kunne bruke boligen. Når man planlegger å utforme en bolig, er det flere faktorer det er lurt å være oppmerksom på før man setter i gang med selve prosessen. Dette gjelder for eksempel valg av materialer, farger, planløsning og lysforhold. Det er mange forhold som påvirker  om en bolig oppleves som tilgjengelig.

Flere av tipsene nedenfor kommer fra brosjyren ‘Demensvennlige omgivelser – i eget hjem’, laget av Geriatrisk ressurssenter, Helseetaten i Oslo kommune. Mye av innholdet vurderes som relevant også for yngre mennesker med utviklingshemning.

 


3D floor plan top view. Simple 1 bedroom 1 bath house.

 

Les mer  Ta quiz

Trykk på bildet over for å se det i stort format.

Tips

Det er enklere å orientere seg i omgivelser som er ryddige og ikke inneholder for mange gjenstander. Det er også lurt at ting har faste plasser.
Bevisst bruk av farger og kontraster kan gjøre det enklere å skille gjenstander fra hverandre og fra bakgrunnen. Det kan også gjøre det lettere å finne fram i leiligheten. Det kan for eksempel være lettere å se en hvit lysbryter mot en farget vegg eller mot en farget ramme rundt lysbryteren.
Nok og riktig belysning støtter orienteringsevnen, hjelper til å forstå det som foregår og bidrar til å oppfatte tid på døgnet. Det er viktig at lyset er jevnt og balansert med god allmenn belysning fra armaturer i tak og på vegg, i tillegg bør det være punktbelysning for å framheve relevante steder og gjenstander. Godt leselys er særdeles viktig.
Merking og skilting kan gjøre det enklere å finne fram. Et skilt bør ha god kontrast mot bakgrunnen skiltet er festet på, og skiltets bokstaver bør ha god kontrast mot skiltets bakgrunnsfarge. Skuffer og skap kan merkes med bilder eller tekst som illusterer og beskriver innhold.
Mennesker med utviklingshemning kan ha problemer med å forholde seg til mange lyder samtidig og å sortere og tolke hørselsinntrykk. Det kan derfor være hensiktsmessig å bruke lyddempende materialer i tak og vegger. Det er lurt å innrede med myke materialer slik som tekstiler i møbler, gardiner og tapeter. Unngå unødvendig bakgrunnsstøy fra TV og radio.
I Gerias brosjyre "Demensvennlige omgivelser – i eget hjem" er det gitt råd om tilrettelegging rom for rom for mennesker med demens. Yngre personer med utviklingshemning eller senere ervervede kognitive vansker vil også kunne dra nytte av mange av de rådene som gis her.