Demensvennlige boliger

Et godt tilrettelagt hjemmemiljø gjør det enklere for personer med hukommelsesproblemer og med demens å klare å bo i egen bolig. Det fins en rekke tiltak som kan bidra til at beboeren kan føle mestring, trygghet og velvære.

Velferdsteknologi tilpasset brukerens behov kan bidra til økt mestring i dagliglivet og gjøre det mulig for personer med demens å bo trygt og lenger i eget hjem. Tilrettelegging og forenkling av hverdagen kan skje blant annet ved å strukturere dagen, forebygge og varsle fall, gi økt sikkerhet og trygghet, stimulere velvære samt øke den sosiale kontakten.

istock_000018237248medium

 

 

Les mer   Ta quiz

Trykk på bildet over for å se det i stort format.

Tips

Det er enklere å orientere seg i omgivelser som er ryddige og ikke inneholder for mange gjenstander. Det er også lurt at ting har faste plasser og at skap og skuffer er ryddige. Vurder å skaffe kommoder eller åpne hyller hvis personen trenger mer lagringsplass.
Farger og kontraster blir viktigere med alderen når synet svekkes. Farger og kontraster gjør det enklere å skille gjenstander, bl.a. møbler fra bakgrunnen og dør og vegg fra hverandre. Det kan også gjøre det lettere å finne fram i boligen. Det kan f. eks. være enklere å se en hvit lysbryter mot en farget vegg eller farget ramme rundt lysbryteren. Spesielt viktig er det at toalettdøren er godt synlig og evt. merket. Striper eller urolige mønstre kan forvirre. For å vurdere kontraster ta et sort/hvitt bilde med mobilen og se hvor gode kontrastene er.  
God belysning er meget viktig hos eldre, ikke minst for å forebygge fall. Det bedrer orienteringsevnen og letter forståelsen av hendelser i omgivelsene. Eldre blendes lettere enn yngre, så lyskildene må ikke skinne i øynene på beboeren. Gulvene bør være matte. Sterkt lys fra vindu eller lamper kan gi reflekser på blanke gulv, så det ser vått ut. Dette kan skape usikkerhet og øke risikoen for fall. Enkel tilgang på lys er viktig på natten, f.eks. ved en bevegelsessensor som slår på lyset når beboeren beveger seg ut av sengen. Det kan forebygge fall. Lys kan brukes til å orientere om tid på døgnet.
Merking og skilting kan gjøre det enklere å finne fram. Et skilt bør ha god kontrast mot bakgrunnen skiltet er festet på, og skiltets bokstaver bør ha god kontrast mot skiltets bakgrunnsfarge. Skuffer og skap kan merkes med bilder og/eller tekst som illustrerer og beskriver innholdet. Gjør nødvendig informasjon enkel, konsekvent og tydelig.
Det aldersbetingede hørselstapet kan sammen med kognitiv svikt forsterke funksjonstapet. Personer med demens kan ha vansker med å sortere og tolke hørselsinntrykk. Det er viktig å jevnlig sjekke behov for høreapparat/batteriskift og andre hjelpemidler som kompenserer for redusert hørsel, f.eks. lydforsterkere av ulike slag, bl.a. stemmeforsterker og teleslynge på TV. Prøv å begrense bakgrunnsstøy og støy fra radio eller TV dersom personen ikke hører eller ser på.
Opplevelse av trygget er ofte en forutsetning for selvstendighet og initiativtaking. Følgende vil kunne øke sikkerheten:
  • Støttehåndtak, gelender og sklisikring på gulv.
  • Ikke tepper, ryer og løse ledninger der beboeren beveger seg.
  • Dørhåndtak og låser som er enkle å se, å forstå og bruke.
  • Fjerning av skarpe gjenstander eller gjenstander som er potensielt farlige å bruke.
  • Gelendre ved trapp eller andre steder der det kan være behov.
I Gerias brosjyre "Demensvennlige omgivelser – i eget hjem" gis det råd om tilrettelegging rom for rom (kjøkken, toalett og bad, soverom og stue) samt for hage/veranda og inngangsparti. De fleste av tipsene over er hentet derfra. Brosjyren inneholder enda flere tips, også på de områdene som er beskrevet over.
Her er lenke fra Husbanken som beskriver hvordan sykehjem kan tilrettelegge for et godt fysisk miljø for personer med demens. Geria har laget veilederen Demensvennlige omgivelser - fysisk miljø i sykehjem og dagsentre.