Universell utforming

Universell utforming dreier seg om prinsipper for å gjøre samfunnet tilgjengelig for alle når det gjelder produkter, byggverk og uteområder.

Prinsippene er del av en langsiktig nasjonal strategi for å bidra til å gjøre samfunnet tilgjengelig for alle og forhindre diskriminering. Universell utforming handler om like muligheter til selvstendig liv og samfunnsdeltakelse.

Set of 25 multicolor SEO and web icons on white

 

 

 

Les mer  Ta quiz

Trykk på bildet over for å se det i stort format.

Tips

Direktoratet for byggkvalitet har et nettsted om universell utforming i boliger. Her er eksempler med animasjonsfilm på hvordan universelt utformede løsninger kan gjøre boligen og hvert enkelt rom enklere og bedre.
Se veileder utviklet av Husbanken i samarbeid med Hageselskapet.
Still krav til at de prosjekterende samarbeider om tilgjengelighetstenkningen. Skap en felles plattform og forståelse for universell utforming i gruppen. Les mer om universell utforming i byggeprosjekter på tenkuniverselt.no.
Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) har utarbeidet en sjekkliste for de viktigste prinsippene for universell utforming.